Follow

:serval1::serval2::serval3:
:serval4::serval5::serval6:
:serval7::serval8::serval9:
これがくっつくはず
:serval1::serval2::serval3: ここに
:serval4::serval5::serval6: 文字が
:serval7::serval8::serval9: あっても

Sign in to participate in the conversation
otyakai Mastodon

御茶会のMastodonインスタンス。 御茶会ってなに → otyakai.xyz このインスタンスについてもっと詳しく